Condicions de contractació

Abans de contractar qualsevol dels serveis que posem a la teva disposició a articagency.com, és imprescindible que llegeixis aquestes condicions i els termes que s’apliquen a la prestació dels que serveis aquí oferts.

Aquestes condicions es poden modificar en qualsevol moment. És la vostra responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o en defecte d’aquest, en el moment d’ús de la pàgina web seran les que us siguin aplicables .

Els serveis i productes oferts estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tenen almenys 18 anys.

 

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, se us informa que:

Nom comercial: Artic Agency
Denominació social: Francesc Beumala Surià
Domicili social: Rambla Sant Francesc 18 3, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Email de contacte: info@articagency.com

 

Serveis i productes oferts a la web

ideandoazul.com posa a la teva disposició els serveis i productes següents:

 • Disseny web
 • Branding i Identitat visual corporativa
 • Posicionament Web
 • Gestió de campanyes de SEM
 • Manteniment web
 • Funnels de conversió
 • Cursos o trainings digitals
 • Programació
 • Altres serveis digitals

 

Dret d’exclusió

Artic Agency es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web i als productes oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

 

Procés de compra

El procés de contractació electrònica seguirà els passos següents:

L’usuari després de visualitzar una pàgina de vendes o de serveis, procedirà a seleccionar una de les opcions existents per adquirir el servei o producte corresponent, fent clic als botons habilitats per començar el procés de compra.

Un cop optat per la modalitat escollida, l’usuari omplirà les dades sol·licitades.

Després d’emplenar les dades, haureu d’acceptar els termes i condicions i introduir el número de targeta bancària per procedir al pagament mitjançant la passarel·la Stripe, que compleix tots els estàndards de seguretat.

Un cop realitzat aquest pas, us arribarà a l’usuari un correu amb el rebut de la compra, podent sol·licitar la factura posteriorment si calgués.

Recomanem que conservi una còpia de les presents condicions al moment de la compra.

També podeu contactar amb nosaltres a info@articagency.com si preferiu procedir al pagament del servei a través de transferència bancària.

 

Preus i formes de pagament

Els preus aplicables a cada producte i/o serveis són els indicats a la web.

El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda.

El pagament es farà per avançat i els serveis seran subministrats quan es confirmi aquest pagament.

Alguns serveis el pagament és mensual, són serveis de subscripció i es generarà una subscripció amb Stripe directament a la targeta indicada.

En alguns serveis, depenent de l’import del servei, se us habilitarà l’opció de poder fraccionar en 2 o 3 pagaments.

Els preus dels serveis i productes poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva d’Artic Agency. Els serveis no brinden protecció de preus i reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

Les formes de pagament acceptades a articagency.com són:

Transferència bancària
Targeta de crèdit (Stripe)

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

Artic Agency és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements i serveis que apareixen a la web. Tots els drets estan reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Artic Agency serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial, reservant-nos totes les accions civils i penals que ens assisteixin per salvaguardar els nostres drets, sota l’advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

Per contactar amb Artic Agency per plantejar qualsevol dubte, qüestió o reclamació podeu escriure a info@articagency.com.

 

Dret de desistiment

El Client no disposarà del dret de desistiment una vegada contractat alguns dels serveis de disseny web, no obstant, si no s’ha començat amb la feina es pot posar en contacte amb nosaltres a info@articagency.com per valorar-ho.

En cas de produir-se el reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial.

 

Tractament de dades personals

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades seran tractades per Artic Agency com a «Clients i Proveïdors” amb les finalitats adequades al tractament entre les que es troben:

La gestió de les relacions juridicoeconòmiques entre titular i clients.
La gestió del contracte de serveis amb el client.

En la mesura que així ho hagi autoritzat linteressat; sent responsabilitat de l’usuari l’exactitud dels mateixos.

Excepte oposició expressa, el Client consent expressament el tractament de les vostres dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic.

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través del correu electrònic info@articagency.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia de DNI o equivalent, indicant a l’assumpte “Protecció de Dades”.

Aquests termes estan subjectes a la política de privadesa d’Artic Agency.

 

Causes de dissolució del contracte

La dissolució del contracte de serveis pot passar en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb Artic Agency si no estàs satisfet amb el nostre servei, a no ser que sigui indicat explícitament en els models de subscripció o pagament aplaçat.

Podrem acabar o suspendre qualsevol o tots els serveis contractats immediatament, sense previ avís o responsabilitat, en cas que tu no compleixis les condicions aquí exposades.

Seran causes de dissolució de contracte:

 • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei.
 • Alterar, eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada per Artic Agency.
 • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes al contracte.
 • L’impagament dels serveis o productes.
 • Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions.

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat i el seu cessament immediat.

 

Normativa europea del consum

La Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç electrònic emparada a la darrera llei del consumidor. Artic Agency, com a responsable d’aquesta plataforma de venda en línia, té el deure d’informar els seus clients sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Podeu accedir-hi utilitzant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Artic Agency i el Client es regirà per la normativa vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals corresponents, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Les condicions de contractació han estat actualitzades per darrera vegada el 28/09/2022