Campanyes de Google i Facebook Ads

Creem i gestionem les teves campanyes de SEM per optimitzar i augmentar les vendes
Demana un pressupost gratuït

Amb la gestió del SEM, paga només per obtenir resultats

El PPC (Pay Per Click) i el SEM, tant a través de Google Ads (Google, webs i Youtube), com Facebook Ads (Facebook, Instagram i Whatsapp) és la forma més ràpida d’aconseguir vendes

Google Ads és un model de publicitat en línia basat en el Pay Per Click (només es paga per les visites que aconseguim a la nostra web, no pel nombre d’impressions del nostre anunci o visibilitat).

És un model totalment enfocat a resultats que ens permet, a més, comptabilitzar-los al detall i, per això, s’ha convertit en l’eina publicitària líder que més volum d’inversió concentra al canal online.

Com gestionem el SEM?

La posada en marxa d’una campanya d’Ads és pràcticament immediata, tot i que les opcions de configuració que Google posa al nostre abast fan que tot el procés revesteixi una certa complexitat. Són necessaris uns coneixements profunds i una atenció constant per aconseguir extreure un bon rendiment de la nostra inversió i, que per això, hi hagi acreditacions i perfils professionals específics per gestionar aquest tipus d’accions.

campanyes google ads facebook
gestio de google ads i facebook ads

I on dirigim el tràfic dels anuncis?

No hi ha requeriments tècnics per a la web a promocionar més enllà del seu funcionament correcte. Tot i això, moltes vegades, l’èxit ve determinat per disposar o no d’una bona pàgina d’aterratge (landing page) per a cadascun dels grups d’anuncis definits i pel treball posterior d’analítica web i CRO (Conversion Rate Optimization). És essencial que la nostra estratègia a Google Ads estigui sincronitzada amb la nostra estratègia SEO per maximitzar l’eficiència dels nostres esforços i el retorn d’inversió.

 

Google Partner

Artic Agency és una agència acreditada per Google. Disposem d´un equip especialitzat en campanyes d’Ads. A més, la nostra manera de treballar és totalment transparent per al client i està orientada a maximitzar la conversió.